GKM-2014

GKM-2014

ગરીબ કલ્‍યાણ મેળા-૨૦૧૪નો કાર્યક્રમ અ.નં. મેળાનું સંભવિત સ્થળ તારીખ તાલુકો મહાનુભાવ ચેરેમન / ઉચાધ્યક્ષા ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૧ કચ્‍છી પટેલ સમાજવાડી માતાજીકંપા  ખેડબ્રહમા ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ વિજયનગર, ખેડબ્રહમા અને પોશીના શ્રી રજનીકાંત પટેલ માન. રા.ક.મંત્રીશ્રી શ્રી ઝવેરભાઇ ચાવડા, ચેરમેનશ્રી ગુજરાત અનુસુચિત …