ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન શ્રી અસિત વોરાના હસ્તે દલાની મુવાડી શાળામાં શાળા પ્રવેશોત્‍સવ યોજાયો

શાળા પ્રવેશોત્સવ-૨૦૧૭ પ્રાંતિજની બાલીસણા  અને દલાની મુવાડી શાળાના બાળકોનું ચેરમેન અસિત વોરાએ નામાકંન કરાવ્યું.   સમગ્ર રાજય વ્યાપી આરંભાયેલા શાળા પ્રવેશોત્સવ …

મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવશ્રી અશ્વિનીકુમારની શાળા પ્રવેશોત્‍સવ અંતર્ગત પ્રાંતિજ તાલુકાની મુલાકાત..

મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના સચિવશ્રી અશ્વિનીકુમારે જણાવ્‍યું કે, રાજ્યના બાળકો ભવિષ્‍યના શ્રેષ્‍ઠ નાગરિક બને અને કોઇપણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત રહી ન જાય તેની વિશેષ …

સાબરકાંઠા – અરવલ્લી જિલ્લાનોં સંયુક્ત કૃષિ મહોત્સવ હિંમતનગર ખાતે યોજાયો..

ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી રમણલાલ વોરાએ જણાવ્યું છે કે, કૃષિ મહોત્‍સવનો અર્થપૂર્ણ લાભ ખેડૂતોને મળ્યો છે. ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે …

ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના હિમતનગરનાં નવીન મકાનનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો……

શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા માન. મંત્રીશ્રી ગુજરાત રાજ્ય પાણી પુરવઠા તથા પશુપાલન અને શ્રી વલ્લભભાઇ કાકડીયા, માન. મંત્રીશ્રી વાહન વ્યવહાર ની પ્રેરક …

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

રાજભવન ગાંધીનગર ખાતે  મહામહીમ રાજ્યપાલશ્રીના વરદ હસ્તે ખુલ્લામાં શૌચમુકત જિલ્લાઓને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવાનો વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાવામાં આવેલ જેમાં અભિનવ સંબંધ કાર્યશાળા સંદર્ભે …