આગીયોલ ખાતે શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો.

જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ આગીયોલ, તા- હિમતનગર ખાતે કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રવેશપાત્ર બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો. કાર્યક્રમને અંતે શાળાના મેદાનમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *