ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન શ્રી અસિત વોરાના હસ્તે દલાની મુવાડી શાળામાં શાળા પ્રવેશોત્‍સવ યોજાયો

શાળા પ્રવેશોત્સવ-૨૦૧૭

પ્રાંતિજની બાલીસણા  અને દલાની મુવાડી શાળાના બાળકોનું

ચેરમેન અસિત વોરાએ નામાકંન કરાવ્યું.

 

સમગ્ર રાજય વ્યાપી આરંભાયેલા શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાની દલાની મુવાડી અને બાલીસણા પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન શ્રી અસિત વોરાના હસ્તે દલાની મુવાડી શાળાના ૮ કુમાર અને ૧૧ કન્યા મળી કુલ ૧૯ બાળકો જયારે બાલીસણાના ૩૨ કુમાર અને ૨૮ કન્યા મળી કુલ ૬૦ પ્રવેશપાત્ર બાળકોને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઇ.એ.એસ) સહિત ગામના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

 

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *