જીલ્લાત પંચાયત ખાતે ૬૯ માં પ્રજાસત્તાકક પર્વની ઉજવણી

        તા- ૨૬ જાન્યુઆરી નારોજ જિલ્લાપંચાયત ભવન ખાતે બાંધકામ સમિતિ ચેરમેનશ્રી અભેસિંહ ઝાલા ના વરદ હસ્તે રાષ્ટ્રની આન – બાન- શાન સમા ત્રિરંગાને લહેરાવી રાષ્ટ્રગાંની ધૂન સાથે સલામી આપવામાં આવેલ. તાલુકા પ્રાથમિક શાળાના બાળકોએ સુંદર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રજુ કરેલ.  આ કાર્યક્રમ સમયે જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રી મણીભાઈ પટેલ, જીલ્લા પંચાયત સદસ્યો, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી એ.એમ.દેસાઈ અને તમામ શાખાના કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહેલ. ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *