જીલ્‍લા પંચાયત ખાતે એક દીવસીય કાર્યશાળા યોજાઇ

          જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઇ.એ.એસ) ની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ જિલા આંકાડા અધિકારીશ્રી ની કચેરી દ્વારા તમામ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી,નાયબ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી અને તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓની એક  દિવસની કાર્યશાળા યોજાઈ.

             આજની કાર્યશાળામાં પંચાયતી રાજ નાં વિષય નિષ્ણાત શ્રી પ્રકાશ મોદી ડેપ્યુટી કલેકટરશ્રી, હાલ માન.કૃષિ મંત્રીશ્રીના પર્સનલ સેક્રેટરીશ્રીએ પંચાયતીરાજ ધારો, પંચાયતની વિવિધ સમયે બોલાવવાની બેઠકો, ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૯૩,ગુજરાત પંચાયત (કાર્યરીતી) નિયમો-૧૯૯૭,અંગે ઉપસ્થિત સર્વેને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ.

           આજ ઉપક્રમે રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન અંગે સર્વેને માહિત અને માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે વિષય નિષ્ણાત નિવ્રૂત નાયબ પશુપાલન નિયામક શ્રી ડો. એ.કે.ગણાત્રાએ માહિતી અધિકાર નાં કાયદા અંગેની વિવિધ કલમો અને તેનો કચેરીની કામગીરીમાં કેવીરીતે ઉપયોગ કરીશકાય તે અંગે દ્રષ્ટાંત સહીત માર્ગદર્શન આપેલ. કાર્યશાળાના અંતે બંને વિષય નિષ્ણાત દ્વારા પ્રશ્નોતરી પણ કરવામાં આવેલ.

          આજની કાર્યશાળામાં જીલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી રાજેન્દ્રસિંહ કુંપાવત, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી એ.એમ.દેસાઈ,જીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી જે.કે.ચાવડા ઉપસ્થિત રહેલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *