તા ૨૮- જાન્યુઆરીનાં રોજ પોલીયો રસીકરણ કાર્યક્રમ

            તા ૨૮- જાન્યુઆરી નાં રોજ  પોલીયો રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત જીલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ મહાનુભાવોએ  ઉપસ્થિત બાળકોને પોલીયોની રસીના ટીપાં પીવડાવેલ. જીલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી રાજેન્દ્રસિંહ કુમ્પાવતે  ઇડર ખાતે, જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી  હર્ષ વ્યાસ (આઈ .એ.એસ)એ હિમતનગર બસ સ્ટેન્ડ અને પ્રાથમિક શાળા ખાતે, ખેડબ્રહ્મા ધારાસભ્યશ્રી અશ્વિનભાઈ કોટવાલે  સેમ્બ્લીયા -ખેડબ્રહ્મા ખાતે  ઉપસ્થિત રહી પોલીયો રસીકરણ કામગીરીમાં ભાગ લીધેલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *