મેલેરિયા મુકત ગુજરાત -૨૦૨૨

નેશનલ વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ પોગ્રામ અંતર્ગત વિભાગીય નાયબ                     નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જીલ્લાના લેબોરેટરી ટેક્ની.ને મેલેરિયા મુકત ગુજરાત -૨૦૨૨ અભિયાન હેઠળ વહેલું નિદાન અને સંપૂરણ સારવાર પદ્ધતિથી જન સમુદાયમાં રહેલ મેલેરિયા, ડેન્ગ્યું અને ચીકુનગુનીયા નાં કેસોને શોધી તાત્કાલિક સારવાર આપવાના ઉમદા ઉદેશથી ૫ દિવસની તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવેલ.
વિભાગીય નાયબ નિયામક ની કચેરીએથી એન્ટોમોલોજીસ્ટ નરેન્દ્ર પટેલ અને સીનીયર લેબ ટેક કિશોર મુલાણી એ સમગ્ર ૫ દિવસની તાલીમ આપેલ.
સાબરકાંઠા જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઈ.એ.એસ)એ તાલીમમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહી સર્વેને જણાવ્યુકે આપણે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સબ સેન્ટર કક્ષાએથી છેવાડાના માનવી સુધી ગુણવતાયુકત અને સમયસર સેવાઓ માટે કર્મયોગી બનવાનું છે. આરોગ્ય સેવાઓની સગર્ભાવસ્થા થી જીવન પર્યંત જરૂરત રહેછે. આ માટે આપણે કટિબદ્ધ બનવાનું છે. માન. સરકારશ્રીએ વર્ષ ૨૦૨૨ માં મેલેરિયા મુકત ગુજરાત નું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. આ લક્ષ્ય ને હાંસલ કરવામાટે લેબોરેટરી ટેક્ની. ની સેવાઓ અતિમહત્વની છે.
આ તાલીમમાં મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી મનીષ ફેન્સી અને જીલ્લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી બનેસિંહ રાઠોડે પણ ઉપસ્થિત રહી સર્વે તાલીમાર્થીઓને વિષયોચિત માર્ગદર્શન આપેલ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *