રાજયની આંકડાકીય પ્રણાલી અંગે કાર્યશીબીર યોજાઇ

              સાબરકાંઠા જીલ્લા પંચાયત સભાખંડ ખાતે રાજ્યની આંકડાકીય પ્રણાલી અંગે જીલ્લા – તાલુકાના અધિકારી- કર્માચારીઓ માટેનો એક દિવસ નો વર્કશોપ યોજાયો.
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઈ.એ.એસ)નાં પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન અનુસાર આંકડાકીય પ્રણાલી સાથે સંકળાયેલ વિવિધ માહિતીના ઉપયોગો, રાજયસરકારને વિવિધ કક્ષાના નિર્ણયો લેવા અર્થે સમયસર અને વધુ વિશ્વસનીય માહિતી યોગ્ય પૃથક્કરણ સહીત પૂરી પાડી શકાય તથા જીલ્લા અને તાલુકાના અધિકારીશ્રીઓ અને કર્મચારીઓ વહીવટી કાર્યક્ષમતા અને જ્ઞાનમાં વધારો કરી શકાય તેવા ઉમદા હેતુસર આ કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ. જીલ્લા આંકાડા અધિકારીશ્રીએ રાજ્યની આંકડાકીય પ્રણાલી, જીલ્લા દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરી અને પ્રકાશનો અંગે તથા વિલેજ પ્રોફાઈલ અને તાલુકા પ્લાનિંગ એટલાસની પ્રેઝેન્ટેશન મારફતે વિગતે જાણકારી આપેલ. આ વર્કશોપમાં વિષય નિષ્ણાત દ્વારા જરૂરી વિષયો પર માર્ગદર્શન આપવા નું વિશેષ આયોજન ગોઠવવામાં આવેલ. જે અંતર્ગત સચિવાલયમાં હિસાબી શાખાના નિવૃત નાયબ નિયામકશ્રી એચ.એમ. જોશીએ પેન્શન કેસ, ૭ મુ પગારપંચ, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ,અંગે તથા નિવૃત સચિવશ્રી સી.પી. ઝીન્ઝુવાડીયાએ ખાતાકીય તપાસ જેવા અત્યંત જરૂરી વિષયો પર પી.પી.ટી. અને પ્રશ્નોતરી દ્વારાઉપસ્થિત સર્વેને માર્ગદર્શિત કરેલ.

 

 
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *