વેરાબર ખાતે પ્રજાસતાક પર્વ નિમિતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયેા

                તા ૨૭ જાન્યુઆરી નારોજ વેરાબર. તા- ઇડર ખાતે એચ.પી.જોશી અને એચ.આર મહેતા હાઈસ્કુલ ખાતે પ્રજાસતાક પર્વ નિમિતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયેલ જેમાં જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઈ .એ.એસ) ઈડરના ધારાસભ્યશ્રી હિતુ કનોડિયા, સ્થાનિક લોક આગેવાનો અને ખુબ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહેલ. આ પ્રસંગે ગ્રામજનોને સંબોધતા જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ જણાવ્યુંકે શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિનો વિકાસ થાય છે અને જીવનમાં શિસ્ત અને સંસ્કાર પણ આવેછે. અભ્યાસ સિવાયની અન્ય પ્રવૃતિઓ પણ ખુબ મહત્વની છે. શિક્ષકમિત્રો  પાસેથી સમગ્ર સમાજ બહુ મોટી અપેક્ષાઓ રાખે છે. વાલી એ પણ પોતાના બાળકના સમગ્રતયા વિકાસ માટે વધુ દેખરેખ રાખવી એટલીજ જરૂરી છે. ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *