સરપંચશ્રીઓ ની શિબિર

       જીલ્લા પંચાયત અને જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા તા- ૨૭- ડીસેમ્બર નાં રોજ કલેકટર કચેરીના સભાખંડ ખાતે જીલ્લા નાં સરપંચશ્રીઓ અને તલાટી- કમ મંત્રીશ્રીઓની એક દિવસીય કાર્યશાળા યોજાઈ. ગ્રામવિકાસના પાયાનાં એકમ એવા પ્રજાના પ્રતિનિધિ એવા સરપંચશ્રી અને તલાટી નો ગ્રામ વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો હોય છે. સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત નવીન યોજનાઓની જાહેરાત કરવામાં આવેછે તેમજ  ચાલુ યોજનાઓમાં જરૂરી સુધારા કરવામાં આવેછે. ગ્રામજનો સુધી આ અંગેની જાણકારી સરપંચ અને તલાટીશ્રી દ્વારા  પહોચાડવામાં આવેછે. આજની કાર્યશાળામાં જીલ્લાના અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા ઉપસ્થિત સર્વેને વિવિધ યોજનાઓ અંગે પાવર પોઈન્ટ પ્રેજન્ટેશન દ્વારા જરૂરી જાણકારી આપવામાં આવેલ.

         જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઈ.એ.એસ) એ સરપંચશ્રીઓને સંબોધતા જણાવ્યું કે ગામના સમગ્રતયા વિકાસ માટે ગામના સર્વ સંમતિથી પસંદ કરેલ ગ્રામજનો દ્વારા વિલેજ ડેવલોપમેન્ટ પ્લાન બનાવી જુદી-જુદી યોજનાઓના લાભાર્થીનો અગ્રતાક્રમ નક્કી કરવા જોઈએ. આપણે સરકારશ્રીની નિયત ગાઈડલાઈન્સ મુજબ છેવાડા માનવી સુધી પાયાની સુવિધાઓ પહોચાડવાનું આપણું લક્ષ્ય છે. ગ્રામવિકાસ બહુમોટો વિષય છે , જેમાં માત્ર રોડ- રસ્તા અને લાઈટની વ્યવસ્થા સુધી સીમિત નથી પરંતુ દરેક પરિવારના સામાજિક- આર્થિક સમૃદ્ધિ પણ ગ્રામ વિકાસ નો એક ભાગજ છે.

   જીલ્લા ગ્રામવિકાસ એજન્સી નાં નિયામક (ઈ.ચા) શ્રી એ.એમ.દેસાઈ એ ઉપસ્થિત સર્વેને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ જેવીકે એસ.બી.એમ,મનરેગા,વોટરશેડ, સખીમંડળ, સ્માર્ટ વિલેજ માપદંડ તેમજ અન્ય યોજનાઓ અંગે વિસ્તૃત જાણકારી આપેલ.

   કાર્યશાળામાં વિશેષ ઉપસ્થિત જીલ્લા કલેકટર શ્રી પી.સ્વરૂપ (આઈ.એ.એસ)એ સહુને સંબોધતા જણાવ્યું કે આપણે ગ્રામવિકાસ સાથે ગ્રામજનોનું આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા પણ બહુજ અગત્યના છે. સરકારશ્રીએ તાજેતરમાં બાળકો અને કિશોરીઓમાં કુપોષણનાં પ્રમાણ ની જાણકારી માટે બી.એમ.આઈની તપાસ કરાવેલ છે. હાલમાં રાજ્યમાં સર્ગભા માતાઓ અને બાળકોમાં કુપોષણ નાબુદી માટે સરકારશ્રી વિવિધ કાર્યક્રમો અમલમાં લાવી રહી છે. પંચાયતીરાજ માં પ્રજાના પ્રતિનિધિ  તરીકે સરપંચશ્રીએ પણ બહુ ગંભીરતા સાથે આ બાબતે જરૂરી દરેક વિભાગ સાથે સંકલનમાં રહીને કામગીરી કરવી પડશે.સર્ગભા માતાઓના રસીકરણ, આયરન ટેબ્લેટ અને આંગણવાડી કેન્દ્રમાંથી જરુરીપુરક આહારની કીટ તેમજ આજ પ્રમાણે બાળકોમાટેના પુરક આહાર અને સંપૂર્ણ રસીકરણ અંગે સંબધિત કર્મચારીઓને જરૂરી સહકાર આપી કામગીરી કરાવવાની રહેશે. સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત પણ આપણે લોકસહકારથી જરૂરી કામગીરી કરાવવાની છે. આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા બન્ને એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે.

   આજના વર્કશોપમાં ઉપસ્થિત સરપંચશ્રીઓએ પણ તેમના ગામોમાં લોકસહકાર મેળવી કરવામાં આવેલ કામગીરી અંગે સર્વેને વિગતવાર જાણકારી આપેલ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *