સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રા) અન્વયે એવોર્ડ

                  સરકારશ્રી દ્વારા ૨૦૧૪ થી સ્વચ્છતા અભિયાન ની શરૂઆત કરવામાં આવેલછે. સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રા) અન્વયે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજનાના તમામ માપદંડથી કામગીરીને સ્વચ્છતા દર્પણની વેબસાઈટ પર નિયમિત રીતે અપલોડ કરવામાં આવેલ છે.
આ તમામ કામગીરીને ધ્યાને લેતા દેશના ૬૮૬ જીલ્લાઓ પૈકી દેશમાં ૫૦ જીલ્લા પ્રથમ કમાકે આવેલ છે. જે પૈકી ગુજરાતના ૧૯ જીલ્લા પ્રથમ કમાકે પસંદગી પામેલ છે. આ ૧૯ જીલ્લાઓમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાએ ૭મો ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.
આ સિદ્ધિને સન્માનિત કરવા તા- ૨ ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતી નાં રોજ મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મ સ્થળ પોરબંદર ખાતે ‘ખુલ્લામાં શૌચમુકત અને ધન કચરાના વ્યવસ્થાપન યુકત ગ્રામીણ ગુજરાત નિર્માણ’ સમારોહમાં મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી રામનાથ કોવિંદ ની ઉપસ્થિતિમાં મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી ઓ.પી. કોહલી અને રાજ્યના માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નાં વરદ હસ્તે જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી હર્ષ વ્યાસ (આઈ .એ.એસ) ને રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ (એક લાખ ) નો ચેક અને શિલ્ડ અર્પણ કરવામાં આવેલ.
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ આ સફળતા માટે જીલ્લાની સમગ્ર વહીવટી ટીમ, પદાધિકારીશ્રીઓ, સરપંચશ્રીઓ, નિગરાની કમિટીના સભ્યો, અને જીલ્લાના પ્રજાજનોનો મહત્વનો ફાળો છે. આપણા જીલ્લાને સ્વચ્છતા તથા અન્ય તમામ ક્ષત્રોમાં શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા સદૈવ આપના સક્રિય સહયોગ માટે નમ્ર અપીલ કરું છું.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *